De moord op Jans(t)je Arendina Meinders te Bussum

Uit de Krant: Algemeen Handelsblad 14 maart 1895.RECHTSZAKEN. 

Voor de Vijfde Kamer der arrondissements rechtbank te dezer stede begon hedenmorgen te elf uur de behandeling der strafzaak tegen Henriette Johanna Momber, dienstbode, oud 21 jaar, en Hendrik Freierik Coelman, milicien bij het 2e reg. 5e comp. vesting artillerie, oud 20 jaar, beklaagd in den avond van 19 Aug. 1894 ingevolge «ene vooraf gemaakte afspraak te Bussum zich te hebben schuldig gemaakt aan het volgende: Bekl. Coelman, dat hij in de woning van den heer Imbertus Meinders aan de Nassaulaan gepoogd heeft deur van een behoorlijk gesloten muurkast met geweld te openen, met het oogmerk zich den inhoud toe te eigenen.

Read more

DutchEnglishFrenchGerman
Don`t copy text!